Právnická fakulta UMB

INSÍGNIE PRÁVNICKEJ FAKULTY

Žezlo 

Žezlo Právnickej fakulty UMB má dĺžku 115 cm a skladá sa z dvoch od seba odnímateľných častí. Horným ukončením žezla je prstenec, na ktorom je po obvode nápis názvu fakulty v latinčine FACULTAS IURIDICA. Vo vnútri prstenca je guľovité jablko s rozmermi 9 x 9 cm zhotovené zo zlatých a strieborných plátkov (kruhov), s prstencom je spojené s paragrafom. Žezlo je ukončené nad prstencom dvoma ametystami, ktoré sú vsadené do krúžku zo zliatiny žltého kovu.

Žezlo Právnickej fakulty UMB

Právnická fakulta UMB

Reťaz dekana

Insígnium dekana fakulty tvorí reťaz s medailou a reliéfom rímskej bohyne práva a spravodlivosti – je znázornená so zaviazanými očami, čo symbolizuje nestrannosť pri rozhodovaní (nehľadí na osoby). V pravej ruke drží meč, ktorý je symbolom moci a trestu. V ľavej ruke má váhy symbolizujúce citlivosť na objektivitu viny a neviny. Právo musí mať tieto symboly, pretože moc (meč) bez spravodlivosti (váhy) by mohla byť násilím a spravodlivosť bez moci by sa mohla stať bezmocným (nevymožiteľným) právom. Po obvode medaily je v latinčine názov fakulty – FACULTAS IURIDICA. K tejto veľkej medaile je tromi krúžkami pripevnená malá medaila s reliéfom Mateja Bela. Reťaz s medailami spája 13 šesťhranov, medzi ktorými je umiestnených 12 kvietkových symbolov. Reťaz je dlhá 70 cm, veľká medaila má rozmery 9 x 9 cm, malá medaila 4,5 x 4,5 cm. Reťaz a medaily sú zhotovené zo zliatiny farby žltého kovu.

Reťaz dekana Právnickej fakulty UMB

Právnická fakulta UMB

Reťaze prodekanov

Reťaze prodekanov tvorí medaila s reliéfom vyobrazenia bohyne spravodlivosti a latinským názvom fakulty po obvode (tak ako v insígnii dekana). Prodekanské reťaze však už nemajú malú medailu s reliéfom Mateja Bela. Aj spojovacie články reťazí tvorí 13 šesťhranov a 12 kvietkových symbolov, ktoré sú umiestnené striedavo. Dĺžka prodekanských insígnií je 65 cm, veľká medaila má rozmery 9 x 9 cm. Reťaze sú zhotovené zo zliatiny žltého kovu.

Reťaz prodekana Právnickej fakulty UMB

Právnická fakulta UMB