Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

INSÍGNIE FAKULTY POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Insígnie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB boli výtvarne riešené a spracované v ateliéri Mincovne Kremnica, š. p., pod vedením vedúceho ateliéru Jána Černaja. Autorom výtvarného návrhu žezla je Ondrej Ďurian a reťazí Ján Černaj, s použitím medaily zobrazujúcej Mateja Bela od akademického sochára J. Bodyho.

Žezlo 

Žezlo Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov sa skladá z dvoch rozoberateľných častí:

Spodná časť – držadlo je vyrobené z povrchovo upraveného čerešňového dreva s dĺžkou 55 cm a priemerom 3,5 cm. Na spodnej časti je ukotvené kovovou obrubou, ktorá tvorí ukončenie držadla, na vrchnej časti je rovnaká obruba ukončená špicou slúžiacou na upevnenie vrchnej časti žezla.

Vrchná časť žezla má dva vizuálne rozdielne diely, oba sú zhotovené zo žltého kovu s ušľachtilou eloxovanou povrchovou úpravou. Na rozdiel od spodnej časti držadla, ktoré je okrúhleho tvaru, dolný diel tejto časti žezla má šesťhranný tvar so skrutkovým otvorom, do ktorého sa zasúva drevená časť. Dĺžka tohto šesťhranného dielu je 28 cm, priemer 3,5 cm. Horný diel má okrúhly tvar, v spodnej a hornej časti konvexne rozšírený. V strede je priemer dielu 3,5 cm, v hornej časti 6,5 cm, v dolnej 5,5 cm, dĺžka je 6 cm. Žezlo je ukončené hlavicou, ktorej výtvarné spracovanie vychádza zo symboliky logoznaku FPVMV, štylizovanej zemegule. Nie je to však kompaktná guľa, jej sférickosť navodzuje vonkajší prstenec s priemerom 18 cm a hrúbkou je 1 cm. V ňom je umiestnená zemeguľa vytvorená mriežkou s poludníkmi a rovnobežkami s priemerom 16 cm. Vnútornú časť hlavice tvorí guľa s priemerom 8 cm, z nej vychádza 12 výbežkov ukončených puzdrami, v ktorých sú zasadené polodrahokamy. Symbolizujú siločiary rozumu a hodnotu vedeckých poznatkov. Sférický kruhový tvar hlavice je vo vrchnej časti ukončený štylizovaným zvitkom. Jednotlivé časti sú tiež zhotovené zo žltého kovu.

Žezlo Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Reťaz dekana

Reťaz dekana FPVMV tvorí 15 štylizovaných kvetov s úzkou obrubou s priemerom 3,5 cm a 14 kvetov so širšou obrubou s priemerom 3,2 cm, spojené sú 30 ohnivkami. V hornej časti reťaze je retiazka bez kvetov, v dolnej časti sú dve medaily – veľká s reliéfnym portrétom Mateja Bela a s názvom univerzity s priemerom 9 cm a hrúbkou 6 mm. Malá medaila je zjednodušenou replikou symbolu, ktorý tvorí časť loga FPVMV, priemer má 4,5 cm a hrúbku 2 mm.

Reťaz dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Reťaze prodekanov

Reťaze prodekanov FPVMV tvorí 15 štylizovaných kvetov s úzkou obrubou a 14 kvetov so širšou obrubou, rovnakej veľkosti ako na reťazi dekana. V hornej časti je retiazka bez kvetov, v dolnej časti je rovnaká medaila ako na reťazi dekana, s priemerom 8 cm a hrúbkou 5 mm.

Všetky reťaze sú vyhotovené z rovnakého žltého kovu s ušľachtilým povrchom.

Všetky insígnie FPVMV vychádzajú z rovnakej symboliky použitej na logoznaku FPVMV, doplnenej o medailový portrét Mateja Bela, po ktorom je univerzita v Banskej Bystrici pomenovaná.

 

Reťaz prodekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici