https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Hymna UMB

V apríli 2003 rektor UMB vypísal súťaž o skomponovanie hymny UMB. Z troch súťažných návrhov vybrala odborná hodnotiaca komisia hudobné spracovanie od Igora Bázlika s textom Alojza Čobeja. Hymnu v rekordne krátkom čase naštudovali univerzitné spevácke zbory Jána Cikkera a Mladosť pod vedením umeleckých vedúcich Mgr. art. Štefana Sedlického a doc. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. V ich podaní hymna odznela prvýkrát počas inaugurácie rektora 10. júna 2003. Univerzita Mateja Bela sa tak stala jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá má vlastnú hymnu. 

 

Slovenský text univerzitnej hymny

Ó, ty matka naša,
zasej svoju múdrosť do mladých duší,
do sŕdc i do čiel a veď ich cestou k poznaniu a pravde,
po ktorej kráčal slávny Matej Bel.
Stále nech ti znejú vrúcne slová chvály za to,
že mladosť k poznaniu chceš viesť.
Nech celý národ s láskou ti vzdáva
chválu, slávu, úctu a česť!

 Latinský text univerzitnej hymny

Clara alma mater,
tua est laus nostra,
Matthiae Belii Universitas.
Tuum est semper nostrum gaudeamus,
gratia nostra heri, hodie, cras.
Vivat profesores, vivat alma mater,
quae lucem vitae iuventuti dat.
Gloria tua per multos annos vivat,
crescat et floreat!

 

Hymna UMBHymna UMB

Zásady používania hymny Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

  1. Hymna UMB sa hrá alebo spieva na slávnostných akademických obradoch na UMB, za štátnou hymnou SR.
  2. Slávnostné akademické obrady, pri ktorých sa hymna UMB používa, sú: