Tréning

On-line tréning etického rozhodovania v akademickom prostredí

Cieľ:

  • Identifikovať etické dilemy
  • Osvojovať si etické rozhodovanie prostredníctvom riešenia prípadových štúdií
  • Oboznámiť sa s Etickým kódexom študenta UMB a Etickým kódexom zamestnanca UMB

 

Vstup do on-line tréningu: