Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Komunikácia s etickou komisiou

ZÁSADY VYUŽÍVANIA INTRANETOVEJ STRÁNKY

PRE ON-LINE KOMUNIKÁCIU S ETICKOU KOMISIOU

 

On-line komunikácia ponúka zamestnancom a študentom UMB:

 

Náš komunikačný prostriedok:

Zásady etickej komunikácie:

Podnety budú riešené len v prípade, ak bude existovať ochota spolupracovať s etickými komisiami a ak podnety nebudú anonymné. Podnety nebudú riešené, ak nepatria do kompetencie etickej komisie (napr. nejde o zamestnanca UMB, ak ide o spor v právnej rovine, ak bolo už vyjadrené stanovisko rektora a pod.). V podobných prípadoch budú podnety vnímané len v informatívnej rovine.

Ďalšie špecifiká nájdete v sekcii Často kladené otázky