Zoznam členov etickej komisie študentov UMB

e-mail: ekstudenti@umb.sk

 

FAKULTA

MENO

FF

Mgr. Lukáš Moravec (predseda)

EF

Matej Rumanovský

FPVMV

Michaela Hujová

FPV

Bc. Matej Šuránek 

PF

Mgr. Hana Kocurová 

PrF

Bc. Jakub Dzimko

Tajomníčka

miesto bude obsadené novým členom