Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Metodický postup etickej komisie zamestnancov UMB pri podaní žiadosti o etické stanovisko k výskumným projektom

Etické stanovisko bude etickou komisiou UMB vystavené:

 

 

Doplňujúce informácie o vedeckom projekte, predkladané k Žiadosti o vydanie etického stanoviska EK UMB

Príloha k žiadosti o súhlasné stanovisko EK UMB.docx (14 KB)