Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Metodický postup etickej komisie zamestnancov UMB pri podaní žiadosti o etické stanovisko k výskumným projektom

  Etické stanovisko bude etickou komisiou UMB vystavené:

   

  • na základe oficiálnej žiadosti o takéto stanovisko s uvedením presnej predmetnej požiadavky;

  • predložením doplňujúcich informácií o vedeckom projekte, predkladaných k Žiadosti  o vydanie etického stanoviska EK UMB (viď príloha k Žiadosti o vydanie etického stanoviska EK UMB);

  • žiadosť predkladá zástupca EK UMB za príslušnú fakultu;

  • etickým stanoviskom sa EK UMB zaväzuje garantovať etickú kredibilitu projektu a riešiteľov počas celého obdobia riešenia projektu. Preto je nutné realizovať aj etický dohľad nad výskumným projektom žiadateľa počas jeho realizácie s tým, že po ukončení projektu podá zodpovedný zástupca EK UMB informáciu, ako boli tieto podmienky naplnené a či nedošlo k etickým zlyhaniam. Informácia bude zaznamenaná v zápisnici na najbližšom zasadnutí EK UMB formou uznesenia o ukončení etického dohľadu nad daným výskumným projektom.

   

  Doplňujúce informácie o vedeckom projekte, predkladané k Žiadosti o vydanie etického stanoviska EK UMB

  Príloha k žiadosti o súhlasné stanovisko EK UMB.docx (14 KB)