Nová elektronická hra s názvom Drawing road

  • Študenti Katedry informatiky na Fakulte prírodných vied UMB vytvorili novú elektronickú hru s názvom Drawing road. 

Viac si prečítajte na : 

https://www.mojandroid.sk/drawing-road-nova-hra-slovenskych-studentov/