Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nikola Sekerešová, študentka EF UMB a Šimon Babjak vystúpili na 75. valnom zhromaždení OSN prostredníctvom videoposolstva

Nikola Sekerešová, študentka EF UMB a Šimon Babjak vystúpili na 75. valnom zhromaždení OSN prostredníctvom videoposolstva

Mládežnícki delegáti SR pri OSN Nikola Sekerešová, študentka Ekonomickej fakulty UMB a Šimon Babjak vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN prostredníctvom videoposolstva.

Ich prejav si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/3rd-committee/watch/third-committee-2nd-meeting-general-assembly-75th-session/6197820030001?fbclid=IwAR1p7o9ijDyGzomCqXcTIciI_ThG4WAMgWx2yYu4VwEgcok9VqMoMjpG2mo

4min.10sek

Tlačová správa z ich prejavu: https://www.minedu.sk/mladeznicki-delegati-sr-vystupili-na-75-valnom-zhromazdeni-osn/?fbclid=IwAR13qGWsXphBNZxhSg1nrB6DNeNPyk_DNpxuXOXC-lW1qEP9Vwj_meUnnvs

Aktivity mládežníckych delegátov SR pri OSN môžete sledovať na Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Ml%C3%A1de%C5%BEn%C3%ADcki-deleg%C3%A1ti-SR-v-OSN-UN-Youth-Delegate-of-Slovakia-112292427201782/

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici