Matúš Halaj - úspešný riešiteľ medzinárodnej matematickej súťaže

Náš študent Matúš Halaj (3.r. Bc. Matematika) sa 30. marca až 1. apríla 2017 
zúčastnil prestížnej medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěcha Jarníka v Ostrave, 
kde vybojoval diplom úspešného riešiteľa za skvelé 29. miesto.
V jeho kategórii bolo 79 súťažiacich z 39 prevažne stredoeurópskych univerzít, 
ale zúčastnili sa aj najlepšie univerzity z Moskvy, St.Peterburgu, či Barcelony. 
V takejto silnej konkurencii je toto umiestnenie obrovským úspechom
a v porovnaní s vlaňajším výsledkom posun o 25 miest vyššie. 
Matúšovi sa podarilo vyriešiť dve zo štyroch úloh, čo ho zaradilo medzi tých úspešných riešiteľov,
ktorým chýbali už len dva body, aby okrem diplomu úspešného riešiteľa získali aj medailu.
 
Gratulujeme
 
Viac informácií zo súťaže nájdete na webovej stránke: vjimc.osu.cz