Matúš Halaj si vybojoval diplom úspešného riešiteľa

  • Študent Fakulty prírodných vied UMB  Matúš Halaj (2.r. Bc. Matematika) sa 7.-9. apríla 2016 zúčastnil prestížnej medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěcha Jarníka v Ostrave, kde vybojoval diplom úspešného riešiteľa.

V jeho kategórii bolo 75 súťažiacich z 35 prevažne stredoeurópskych univerzít, ale zúčastnili sa aj najlepšie univerzity z Moskvy, St.Peterburgu, či Barcelony. Pre takúto silnú konkurenciu súťažiacich si jury vybrala štryi veľmi náročné úlohy o čom svedčí aj to, že drvivá väčšina riešiteľov nezískala ani jeden bod za posledné dva príklady. Matúšovi sa podarilo kompletne vyriešiť prvú úlohu a bodovať v druhej, čo ho zaradilo medzi úspešných riešiteľov.

Týmto úspechom Matúš zapísal našu univerzitu do 26-ročnej histórie tejto súťaže, lebo nikto pred ním nezískal titul úspešného riešiteľa z našej univerzity.

Viac informácií zo súťaže nájdete na webovej stránke: vjimc.osu.cz