Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Doktorandka Mgr. Alena Záborská je na študijnom pobyte v USA

Doktorandka Mgr. Alena Záborská je na študijnom pobyte v USA a šíri dobré meno nielen o Katedre slovenského jazyka a komunikácie, Filozofickej fakulte UMB, ale aj o Univerzite Mateja Bela  v Banskej Bystrici.

https://sites.ewu.edu/Eastern247/2017/05/23/qa-alena-zaborska-visiting-scholar/

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici