1.miesto v kategórií didaktických prác na medzinárodnej súťaži v Plzni

  • Študentky Pedagogickej fakulty UMB Eliška Medveďová a Dominika Murínová z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky získali 1.miesto v kategórií didaktických prác na medzinárodnej súťaži v Plzni.

https://www.umb.sk/aktuality/prve-miesto-na-medzinarodnej-sutazi.html?preview=1