Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Striebro pre UMB

Basketbalový klub ŠK UMB získal na Univerzitných medzinárodných hrách v meste Istanbul krásne striebro.
Naše basketbalistky ďakujú UMB, KTVŠ FF UMB, firme A-1, Solberg a SPORTIMAX a mestu Banská Bystrica za vytvorenie podmienok pre úspešnú reprezentáciu.

Striebro pre UMBStriebro pre UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici