Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Martin Bolo úspešný na turnajoch v taekwondo

2. - 3. 2. 2018 sa Martin Bolo zúčastnil na podujatí Falcon Cup 2018 v Rimavskej Sobote v taekwondo, kde po dvoch vyhratých zápasoch získal zlatú medailu. Takisto dosiahol úspech aj na medzinárodnom turnaji Cobra Cup 2018 v Prahe, ktorý sa uskutočnil 9. - 10. 3. 2018. Martin Bolo získal zlatú medailu po tom, ako porazil svojho súpera po druhom kole TKO 31:1. Gratulujeme!

Martin Bolo úspešný na turnajoch v taekwondoMartin Bolo úspešný na turnajoch v taekwondo

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici