FU SR 2017 Košice v basketbale žien

Basketbalové družstvo žien UMB, zložené dominantne z hráčok BDŽ ŠK UMB, sa  v dňoch 23. – 24. 5. 2017 zúčastnilo finálového turnaja univerzít Slovenskej republiky v basketbale žien v Košiciach, kde si spomedzi štyroch univerzitných tímov vybojovalo krásne 2. miesto. Týmto finálovým turnajom družstvo BDŽ ŠK UMB ("Sovičky") ukončilo pomerne úspešnú sezónu 2016/2017.

Umiestnenia:

  • 3. miesto – 1. liga ženy SR,
  • 3. miesto – Medzinárodný turnaj univerzít v Miláne,
  • 2. miesto – FU 2017 Košice.

Gratulujeme k všetkým úspechom a ďakujeme ŠK UMB za reprezentáciu univerzity na domácom a aj medzinárodnom poli.