Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rakúska akademická výmenná služba (OEAD) uverejnila článok o vyučovaní rakúskych reálií na študijnom programe Európskych kultúrnych štúdií FF UMB

Rakúska akademická výmenná služba (OEAD) uverejnila minulý týždeň na svojej  webovej stránke https://oead.at/  článok o výuke rakúskych reálií na študijnom programe Európske  kultúrne štúdiá Filozofickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tým propagovala nielen študijný program ale aj fakultu a univerzitu. Takisto sa v texte spomína projekt Katedry európskych  kultúrnych štúdií VEGA  (vedúca projektu Mgr.  Eva  Höhn, PhD.) týkajúci sa urbánnej topografie veľkomesta, najmä Viedne, v ktorom pôjde z kultúrno-semiotického pohľadu o predstavenie kultúrnych pamiatok Viedne (architektonických, výtvarných, literárnych a pod.) z aspektu pôvodu ich vzniku. Cieľom tohto projektu je stieranie kultúrnych stereotypov.

Viac:https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2018/03/neues-studienmodul-oesterreich-an-der-universitaet-in-banska-bystrica/


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici