Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Tomáš Hrozenský

Ťažba vo vesmíre
Tomáš Hrozenský - predseda Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku

https://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/138623/k-veci-situacia-v-rapidlife

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici