Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

dr. Husenicová v Správach a komentároch na STV2 na tému „Ako reagovať na jadrové testy KĽDR“, 25. 4. 2017
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11687/124344#953


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici