Mgr. art. Emília Rigová, ArtD. sa stala laureátkou súťaže Cena Oskára Čepana 2018

Laureátkou 23. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana 2018 je Emília Rigová, rozhodla o tom 25. 11.2018 odborná medzinárodná komisia na čele s vedúcim kurátorom Múzea moderného umenia vo Viedni Rainerom Fuchsom. Prístup umelkyne k tvorbe je jednoznačne genderový, skúma priepustnosť hraníc ľudskej identity, kriticky nahliada na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a umení vôbec.

Emília Rigová pracuje na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako odborná asistentka. Vedie predmety priestorového a intermediálneho zamerania. V poslednom období vystavuje prevažne v zahraničí. V súčasnosti jej tvorbu, okrem Výstavy štyroch finalistov Ceny Oskára Čepana v priestoroch OD Dunaj v Bratislave, môžete vidieť v Berlíne či v New Yorku.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Ocenenie realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Informácie a fotografie: Emília Rigová, PhDr. Daniela Kováčová, PhD , Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

 

http://artalk.cz/2018/10/25/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2018/

http://oskarcepan.sk/