Ivan Šuša o medziliterárnych vzťahoch, 8.11.2017, Maďarský rozhlas.