Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


S Mgr. Andreou Izákovou, PhD. o basketbalistkách UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici