doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Rozhlasový rozhovor pre RTVS z dňa 21.11.2017 o aktivitách ukrajinských študentov na UMB