Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Profesor Michal Harpáň

V uplynulých dňoch získal náš bývalý kolega, významný slovenský literárny vedec a prekladateľ Dr.h.c. prof. Michal Harpáň dve významné ocenenia – Cenu predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania za rok 2015 a Prémiu Literárneho fondu (LF) za rozvoj slovenskej vedy doma a v zahraničí, ktorú mu udelila Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF.

Uvedená prémia bola prof. Harpáňovi odovzdaná na základe oficiálneho návrhu Katedry translatológie FF UMB, ktorú fondu predložil jej vedúci PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Profesora Harpáňa, ktorý pôsobil na Filologickej fakulte UMB, neskôr na Fakulte humanitných vied UMB, ocenila naša univerzita aj čestným doktorátom doctor honoris causa.

Pánovi profesorovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých aktivít.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici