Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Profesor Dušan Škvarna

Profesor Dušan Škvarna

Jeden z našich špičkových expertov, prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB, pripravil odborný komentár pre RTVS pri príležitosti Celonárodných osláv výročia Ľudovíta Štúra, ktoré sa konali v Uhrovci 24. 10. 2015.

 

Teší nás uznanie know-how nášho odborníka.

 

 

 

 

Archív RTVS:

Celonárodná spomienka Ľudovíta Štúra v Uhrovci - video


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici