Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Na UMB máme nového profesora

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má nového profesora v odbore literárna veda. Je ním prof. doc. PaedDr. Martin Golema, PhD. z Filozofickej fakulty UMB, z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy. Prestížny titul si prevzal dňa 24. novembra 2015 z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Prečítajte si článok na spravodajskom portáli Bystrica 24 „Prestížny titul do rúk učiteľovi bystrickej univerzity: Tohto pedagóga UMB prezident vymenoval za profesora".


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici