Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Do práce na bicykli 2015

Cyklisti úspešne reprezentovali UMB v celoštátnej súťaži s názvom „Do práce na bicykli 2015“ http://www.dopracenabicykli.eu/

Cieľom súťaže bolo podporiť využívanie bicykla na prepravu po meste a na dochádzanie do práce. Organizačným a odborným garantom súťaže bola Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica spolu s partnermi. Súťaž bola určená 2 – 4 členným tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrovali a tak potvrdili, že budú v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke súťaže.

Na UMB sa do akcie zapojili 4 tímy:

  1. Do práce hravo a zdravo
  2. Šľapáky z UMB
  3. UAKOM
  4. Veselá dvojka

Po ukončení akcie boli vyhodnotené výsledky v rôznych kategóriách. Na celoslovenskej úrovni boli napr. vyhodnotené samosprávy, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy. V tejto kategórii obsadila Banská Bystrica 3. miesto za mestami Svit a Piešťany.

Na úrovni mesta Banská Bystrica sa v súťaži spoločností s najvyšším počtom zapojených tímov umiestnila UMB na 3. mieste za spoločnosťou Orange Slovensko (7 tímov) a za Okresným úradom (5 tímov).

V súťažnej kategórii tímov, kde bol hodnotený celkový počet jázd všetkých členov tímu v období od 1. do 31. mája 2015, zvíťazil tím UAKOM UMB so 138 jazdami.

 

 

 

Do práce na bicykli 2015Do práce na bicykli 2015Do práce na bicykli 2015

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici