Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UMB na ceste k opätovnému získaniu značky HRS4R

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) dosiahla v roku 2018 významný míľnik, keď ako prvá slovenská univerzita získala prestížnu značku "HR Excellence in Research" (HRS4R). Táto značka je ocenením záväzku univerzity k vytváraniu vynikajúcich pracovných podmienok pre výskumníkov, podporuje transparentnosť v náborových procesoch, zlepšuje pracovné prostredie a kariérne vyhliadky pre výskumných pracovníkov. Aktuálne v roku 2024 sa UMB nachádza vo fáze znovuobnovenia tejto prestížnej značky.

  Jedným z kľúčových krokov v procese znovuobnovenia značky HRS4R je vypracovanie samohodnotiacej správy. Táto správa bola úspešne dokončená a odoslaná Európskej komisii 18. apríla 2024. Samohodnotiaca správa predstavuje detailnú analýzu pokroku univerzity v implementácii princípov Európskej charty výskumných pracovníkov (príloha II) a Kódexu správania pri nábore výskumných pracovníkov, vrátane dôkladného vnútorného hodnotenia. Správa poskytuje:

  • prehľad dosiahnutého pokroku - zhodnotenie, ako univerzita naplnila ciele a záväzky stanovené v implementačnej fáze;
  • identifikáciu silných stránok a oblastí na zlepšenie - analýza toho, čo sa podarilo naplniť a ktoré oblasti vyžadujú ďalšie úsilie;
  • Akčný plán na ďalšie obdobie, t. j. na roky 2024 – 2026 - plán konkrétnych krokov a opatrení, ktoré univerzita plánuje implementovať na zlepšenie pracovných podmienok a podporu kariérneho rastu výskumníkov.

  Nasledujúcim krokom v procese znovuobnovenia značky HRS4R je návšteva externých expertov. Títo experti prídu na univerzitu, aby vykonali externé hodnotenie a overili pravdivosť a kvalitu informácií uvedených v samohodnotiacej správe. Počas návštevy budú viesť rozhovory s výskumníkmi a vedením univerzity, ktorých cieľom je získať reálne a nezávislé pohľady na implementáciu HRS4R zásad na UMB. Rovnako tak posudzovať pracovné prostredie a hodnotiť ako UMB vytvára priaznivé podmienky pre výskumníkov, vrátane rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, kariérnych možností a transparentnosti v náborových procesoch. V neposlednom rade analyzovať dokumentáciu a overovať záznamy a dôkazy o implementácii akčného plánu a ďalších krokov uvedených v samohodnotiacej správe.

  Prečo je to dôležité?

  Obnovenie značky HRS4R by znamenalo pre UMB potvrdenie jej záväzku k vytvoreniu transparentnejších a spravodlivejších postupov náboru a hodnotenia, vrátane zatraktívnenia akademickej a výskumnej kariéry. Výhody získania tejto značky sú mnohostranné:

  • prestíž a medzinárodné uznanie: UMB sa zaradí medzi popredné európske inštitúcie, ktoré sa zaviazali k zvyšovaniu úrovne pracovných podmienok pre výskumníkov;
  • zvýšená atraktivita pre výskumníkov: Univerzita bude atraktívnejšia pre talentovaných výskumníkov z celého sveta, ktorí hľadajú inštitúciu, ktorá podporuje ich profesionálny rozvoj;
  • vyššie šance na získanie grantov: inštitúcie so značkou HRS4R majú lepšie postavenie pri uchádzaní sa o európske a iné medzinárodné výskumné granty;
  • vyššia kvalita pracovného prostredia: systematické zlepšovanie politiky ľudských zdrojov prispeje k spokojnosti a produktivite výskumníkov.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje v svojej ceste k udržaniu a zlepšeniu vysokých štandardov stanovených značkou HRS4R. Odoslanie samohodnotiacej správy a nadchádzajúca návšteva externých expertov sú kľúčovými krokmi v tomto procese. Výskumníci na UMB majú príležitosť prispieť k tomuto úsiliu a zabezpečiť, že univerzita bude aj naďalej lídrom v poskytovaní vynikajúcich podmienok pre výskumnú prácu. Spoločne tak môžeme prispieť k tomu, že UMB bude aj naďalej miestom, kde sa výskumníci cítia podporovaní, ocenení a motivovaní k dosahovaniu výnimočných výsledkov.

   

  UMB na ceste k opätovnému získaniu značky HRS4R