https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Univerzita Mateja Bela v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je celosvetový klasifikačný systém vyvinutý pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií. Hodnotenie inštitúcií sa zakladá sa na kombinácii troch druhov indikátorov, ktoré berú do úvahy výstupy výskumu (najmä počet publikácií publikovaných vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze Scopus), inovačné výstupy a dopady na spoločnosť sledované cez webovské stránky. SCIMAGO porovnáva iba tie inštitúcie, ktoré publikovali minimálne 100 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Scopus v predchádzajúcom roku.   

V roku 2016 sa UMB objavuje na zozname univerzít, ktoré splnili sledované kritériá. Zaradila sa tak medzi 13 slovenských inštitúcií zaradených do rankingu (12 univerzít vrátane UMB a SAV).

Tešíme sa a veríme, že aj tento ukazovateľ je dôkazom, že UMB je kvalitnou univerzitou, ktorá každým rokom zlepšuje svoje výskumné výsledky a zaraďuje sa tak medzi stabilné piliere univerzitného vzdelávania a výskumu na Slovensku a v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore.  

http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=&country=SVK

 

http://bystrica.dnes24.sk/uspech-bystrickej-umb-prvykrat-splnila-kriteria-v-ramci-celosvetoveho-rankingu-253112