Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zasadnutie Vedeckej rady UMB

Dňa 17. júna 2021 sa v Aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB konalo posledné zasadnutie Vedeckej rady UMB v tomto akademickom roku. Na programe bolo schvaľovanie dvoch návrhov na vymenovanie za profesora, schvaľovanie Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UMB v Banskej Bystrici a schvaľovanie návrhu na udelenie čestného  titulu doctor honoris causa.

So svojou prednáškou vystúpili: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. (Pedagogická fakulta UMB) a doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Filozofická fakulta UMB). Dokument Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UMB v Banskej Bystrici predstavil členkám a členom Vedeckej rady UMB manažér vnútorného systému kvality, prof. Ing. Ján Závadský, PhD. Návrh na udelenie čestného titulu doctor honoris causa prof. Dr. Haraldovi Pechlanerovi predniesol dekan Ekonomickej fakulty UMB, prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

Zasadnutie sa uskutočnilo v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR za prísnych protiepidemiologických opatrení. Členovia vedeckej rady, ktorí sa nemohli rokovania zúčastniť prezenčne, mali zabezpečený online prístup prostredníctvom aplikácie MS Teams, vrátane možnosti tajného hlasovania.

Zasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMBZasadnutie Vedeckej rady UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici