Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Pokračovanie spolupráce medzi UMB a ŠVK

Dňa 1. júna 2021 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský a riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  Blanka Snopková podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci, čím potvrdili rozhodnutie obidvoch inštitúcií pokračovať dlohoročnej spolupráci.

 

Pokračovanie spolupráce medzi UMB a ŠVKPokračovanie spolupráce medzi UMB a ŠVKPokračovanie spolupráce medzi UMB a ŠVK

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici