Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mladý Európan

V dňoch 22. - 23. júna 2021 sa konal v priestoroch EF UMB  16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Univerzita Mateja Bela  pripravila pre finalistov v podvečer súťaže pestrý program.

Po úvodných slovách rektora nasledoval odborný a zábavný program, o ktorý sa postarali fakulty.   

  • Moje skúsenosti s európskou vedou: CERN, COST, (Marie) Curie (Fakulta prírodných vied UMB) 
  • Myslíme kriticky a komunikujeme účinne   (Filozofická fakulta UMB)
  • Zabavme sa pohybom (Pedagogická fakulta UMB)
  • Právnický kvíz (Právnická fakulta UMB)
  • Odhadni svoj dôchodok;  Prekonaj trh a zahraj sa na investičného manažéra  (Ekonomická fakulta UMB)
  • Ako odhaliť hoaxy a dezinformácie  na webe  (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB)


Mladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý EurópanMladý Európan

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici