Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Chcem ísť študovať

Čo musíš spraviť, ak chceš ísť študovať cez program Erasmus?

  1. Sleduj stránky Referátu pre medzinárodnú spoluprácu (RMS UMB), aby si nezmeškal/la termíny aktuálnej výzvy.
  2. Vyplň si online prihlášku a nezabudni priložiť všetky potrebné prílohy.
  3. Po úspešnom výberovom konaní Ťa nominujeme na zahraničnú vysokú školu, ktorú si si zvolil/a zo zoznamu partnerských vysokých škôl.
  4. Zahraničná vysoká škola Ťa následne sama kontaktuje a pošle Ti potrebné inštrukcie a dokumenty, ktoré musíš vyplniť, aby Ti mohli vystaviť akceptačný list.
  5. Akceptačný list zašleš na náš referát a doložíš aj vyplnenú a podpísanú Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement), v ktorej budú uvedené predmety zvolené na zahraničnej vysokej škole. Pre splnenie podmienok grantu je potrebných minimálne 20 kreditov.
  6. Aby si si na zahraničnej VŠ vybral/la vhodné predmety a správne vyplnil/la Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement), je potrebné výber konzultovať s fakultným Erasmus koordinátorom.
  7. S fakultným koordinátorom prekonzultuješ aj potrebu Individuálneho študijného plánu, o ktorý máš právo počas Erasmus mobility požiadať. V niektorých prípadoch môže byť IŠP povinný a preto je potrebné si to dopredu preveriť.
  8. Pred vycestovaním je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie. Kópiu zmluvy a kópiu Európskeho preukazu poistenca doručíš  na náš referát spolu s ostatnými podkladmi k mobilite (Akceptačný list, Zmluva o štúdiu).
  9. Vyplníš povinný jazykový test OLS, ktorý Ti príde automaticky na tvoj email.
  10. Po doručení všetkých potrebných dokumentov Ti pripravíme Finančnú zmluvu, ktorú vyplníš a doručíš nám 2 kópie s tvojim originál podpisom. Následne Ti budú vyplatené finančné prostriedky. A tvoj Erasmus pobyt sa môže začať.

Povinnosti študenta počas mobility

Po príchode na zahraničnú vysokú školu je študent povinný zaevidovať akékoľvek zmeny v štúdijnom pláne v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement – časť During mobility). Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o štúdiu pošle študent emailom neodkladne na Referát pre medzinárodnú spoluprácu do 5 týždňov od začiatku semestra.

Povinnosti študenta po mobilite

Po ukončení mobility je študent povinný doručiť na Referát pre medzinárodnú spoluprácu potvrdené Potvrdenie o dĺžke štúdia/stáže, Výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records) a Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement – čast After Mobility). Na základe emailovej výzvy študent vyplní do 30 dní od ukončenia štúdia online správu prostredníctvom Mobility Tool. Email s výzvou by mal mať odosielateľa replies-will-be-discarded@ec.europa.eu. Prosím, skontroluj si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam). V prípade potreby vyplní študent jazykový test OLS (pri dosiahnutí úrovne C1 a C2 v úvodnom teste a pri pobytoch v rámci projektu KA107 sa OLS jazykový test nevypĺňa).

Koordinátorka odchádzajúcich (outgoing) študentov

 

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2197, 6726E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie