Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Marek v Dánsku

Marek v Dánsku
Náš študent Marek z Pedagogickej fakulty v meste Aarhus v Dánsku a jeho pozitívne správy a zábery z Erasmus+ mobility, ktorú absolvoval v akademickom roku 2019/2020.
 
"Polroka dozadu som mal úplne iné plány, avšak život je zmena, tak som sa rozhodol stráviť tento rok štúdiom v Dánsku. Mesiac pred odovzdaním diplomovej práce (Jún 2020) som si uvedomil, že "vďaka" súčasnej kríze môže mať krízu aj moja záverečná práca. Zavreté knižnice, študovne amoje pasívne ja, ktoré sa snažilo dokončiť štúdium v domácom prostredí. V tom čase som si však našiel v schránke mail s názvom "Cestovateľské plány". Informoval ma o tom, že napriek koronakríze sa študijné pobyty na nasledujúci akademický rok naďalej plánujú a je možnosť podať si prihlášku. V tom období mi absolútne nenapadlo, že niečo také môže byť aktuálne aj pre mňa. Napriek tomu som sa hneď v tom moment telefonicky informoval na fakulte, či sa môžem prihlásiť aj ja, hoci som už mal pomaly absolvovať štátne skúšky. Dozvedel som sa, že môžem. Dnes mám za sebou prvý mesiac. Pre mňa zatiaľ najdlhší čas mimo Slovenska.

Za tú dobu:
1/ Stretol som úžasných ľudí
2/ Oslávil som svoje prvé narodeniny mimo Slovenska
3/ Všimol som si veľmi dôležitý motív v dánskom vzdelávacom systéme. Prvoradým cieľom v dánskych školách je dať deťom slobodu a výber už od útleho veku."
Marek v DánskuMarek v DánskuMarek v DánskuMarek v DánskuMarek v DánskuMarek v Dánsku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici