https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

14. ročník Detskej univerzity UMB

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bol otvorený dňa 1. júla 2021 14. ročník Detskej univerzity UMB. Účastníci sa  študentským sľubom a prevzatím imatrikulačného listu oficiálne stali študentmi tohtoročnej Detskej univerzity UMB.

Po úvodnom privítaní na pôde univerzity rektorom UMB a absolvovaním imatrikulácie ich čaká pestrý program,  ktorý má žiakov základných škôl vo veku 9 – 14 rokov motivovať k  spoznávaniu nových vecí, smerovať ich k bádaniu a zapáliť v nich záujem o  neustále  vzdelávanie, rozširovanie obzorov a záujmov.

Dňa 9. júla 2021 ukončia svoje „vysokoškolské vzdelávanie“ slávnostnou promóciou, tak ako je to tradíciou pri ukončení štúdia na vysokej škole.

14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB14. ročník Detskej univerzity UMB