Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

„Otvorenie akademického roka sa na univerzite tradične spája s prívlastkom slávnostné. Uplynulé mesiace nás však naučili, vo veľa prípadoch priam prinútili, vnímať mnohé tradičné veci netradičným spôsobom. Nebude tomu inak ani v prípade oficiálneho otvorenia v poradí 29. akademického roka,“ začal svoj príhovor rektor.

Tento rok sa rektor neprihovoril  pred plnou aulou Beliana a nepozdravil z pódia budúcich a súčasných študentov, zamestnancov a verejnosť.  Jeho slová  pri príležitosti otvorenia AR 2020/2021 sme mohli počuť kdekoľvek, pritom všetci spolu z monitorov počítačov, mobilov či tabletov. Po prvýkrát v histórii Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa otvoril nový akademický rok online.

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

Rektorove slová patrili aj absolventom UMB, ktorí nemali možnosť slávnostne ukončiť štúdium absolventskými promóciami a zažiť tak tento výnimočný moment. Poďakoval sa zamestnancom, ktorí v predchádzajúcom letnom semestri vynaložili mimoriadne nasadenie na zvládnutie len ťažko predikovateľných podmienok a prispeli k ukončeniu predchádzajúceho akademického roka. Zároveň objasnil zámery univerzity v tomto akademickom roku a zdôraznil, že pokiaľ to situácia bude dovoľovať, odporúča sa vedeniam fakúlt zachovať čo najdlhšie prezenčnú formu výučby, resp. využívať online formy výučby v nevyhnutných alebo preventívnych prípadoch.

Konštatoval, že nastávajúci akademický rok sa bude niesť v duchu intenzívnych príprav na nový model akreditácie. Podľa rektorových slov, dôležitú množinu na univerzite predstavuje skupina zahraničných študentov a študentiek, pre ktorých univerzita zriadila karanténne centrum, ktorého služby mohli v prípade záujmu využiť.

Pri príležitosti otvorenia nového akademického roku boli dňa 16. septembra 2020 odovzdané laureátom našej univerzity Ceny rektora UMB. „Pri udeľovaní tohto významného ocenenia neuplatňujeme vo vedení univerzity pravidelnú ročnú periodicitu a dôraz kladieme na kvalitu predložených nominácií. O to viac ma teší a napĺňa hrdosťou, že som mohol odovzdať Cenu rektora UMB 15 oceneným v štyroch kategóriách za ich viacročnú, mimoriadne kvalitnú a úspešnú prácu s dôrazom na šírenie dobrého mena a reprezentáciu našej univerzity,“ uviedol rektor.

 

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

Cena rektora za mimoriadne výskumné a umelecké výsledky mladého tvorivého zamestnanca alebo zamestnankyne do 35 rokov

 

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

Cena rektora za aktívny prístup k rozvoju občianskej spoločnosti

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

Cena rektora za vynikajúce výsledky študentovi alebo študentke

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

Cena rektora za významný, originálny a preukázateľný vedecký alebo umelecký tvorivý počin

Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

Laureátom Ceny rektora UMB v mene celého vedenia rektor srdečne zablahožel a poprial im mnoho ďalších tvorivých nápadov. Všetkým tým, ktorí sledovali otvorenie akademického roka poprial pevné zdravie i nervy a potrebnú dávku optimizmu a entuziazmu.

Slovami „spoločne ho určite zvládneme,“ ukončil rektor svoj príhovor, ktorý si môžete pozrieť TU a prečítať v najbližšom vydaní univerzitného časopisu SPRAVODAJCA.