Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 6. októbra 2020 zasadala Slovenská rektorská konferencia na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za prítomnosti 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít, vrátane všetkých rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. Jednomyseľne schválili vyhlásenie, ktorým vyjadrili nesúhlas s oklieštením akademickej samosprávy tak, ako je navrhnuté v Národnom integrovanom reformnom pláne zverejnenom ministrom financií 5. októbra 2020.

„SRK sa oboznámila s Národným integrovaným reformným plánom a považuje ho v časti vysokých škôl za solídny základ verejnej diskusie. Rektori a rektorky sa stotožňujú s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia VŠ formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy," uvádza sa vo vyhlásení.

V žiadnom prípade sa SRK nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho vníma ako faktický koniec autonómnosti vysokého školstva v SR. SRK nesúhlasí s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady.

„Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské univerzity a vysoké školy hrdo hlásia," uvádza SRK.

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencieZasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

zdroj:

https://www.srk.sk/sk/aktuality/431-slovenska-rektorska-konferencia-zasadne-nesuhlasi-s-okliestenim-akademickej-samospravy

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20201006TBA02809l

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-predstavil-rektorom-plany-v-oblasti-vysokeho-skolstva/?ref=img