Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Docent Radovan Gura sa stal Rytierom Rádu akademických paliem

Dňa 9. júla  2020  sa vo francúzskej rezidencii konal slávnostný ceremoniál, kedy si doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. prevzal z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky štátne vyznamenanie. Docent Radovan Gura z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal Rytierom Rádu akademických paliem.

Francúzske štátne vyznamenanie mu bolo udelené za zásluhy v oblasti rozvoja vedeckej a univerzitnej spolupráce medzi oboma krajinami, na ktorej sa podieľa nielen z pozície vedecko-pedagogického pracovníka, ale taktiež z pozície riaditeľa Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

Slávnostná ceremónia sa konala za účasti rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov docenta Guru, ako aj zástupcov vedenia UMB.

V mene Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zablahoželal rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. pánovi  doc. PaedDr. Radovanovi Gurovi, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  k udeleniu tak významného ocenenia a poďakoval mu za šírenie pozitívneho povedomia o univerzite, za zásluhy a aktivity, ktoré zo svojej pozície vykonáva. 

 

zdroj infromácií a fotografií: https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/

zdroj fotografií: UMB

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici