Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň otvorených dverí

Dňa 11. februára 2020 sa v priestoroch šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici stretli študenti stredných škôl a gymnázií. Takmer tisícke študentov sa v tento deň venovali nielen pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj  študenti a doktorandi, ktorí počas niekoľkých hodín predstavili štúdium na univerzite, fakulte a katedre.

Prioritou bolo usmerniť študentov v správnom výbere študijného programu, podaní prihlášky či objasnení podmienok prijímacích pohovorov. Otázky študentov sa týkali uplatnenia absolventov jednotlivých fakúlt, práce popri štúdiu a štúdiu v zahraničí. Niektorí študenti si priamo na Dni otvorených dverí podali prihlášku a rozhodli sa pre štúdium na UMB.

UMB navštívilo viac ako 50 študentov zo zahraničia, 31 účastníkov zo stredných škôl v Starej Pazove a Báčskom Petrovci, ktorí sa zaujímali o štúdium na Filozofickej fakulte, Fakulte prírodných vied, Pedagogickej fakulte a Ekonomickej fakulte UMB.  Z prostredia Slovákov žijúcich na Ukrajine, predovšetkým z okolia Užhorodu pricestovalo viac ako 20 účastníkov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, ako aj na Ekonomickej fakulte.

Deň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dverí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici