Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Ako prebieha online výučba na UMB

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 musela Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pristúpiť k prerušeniu prezenčnej metódy výučby a  prešla na dištančnú metódu - online výučbu. Študentov informovala prostredníctvom e-mailov a webových stránok univerzity a fakúlt o spôsobe výučby. V tejto súvislosti  pedagógovia nastavili harmonogram výučby a formu, akou budú študentom posielať podklady na štúdium a potrebné materiály na zvládnutie výučby z domu.

Väčšina pedagógov využíva program Microsoft Teams, ktorý majú pedagógovia a všetci študenti po prihlásení sa študentským e-mailom k dispozícii. Tento program im tak umožňuje  skupinovú komunikáciu a online kontakt pedagóg a študent,  pedagóg a skupina študentov. Prostredníctvom LMS Moodle majú  možnosť prezentácie študijných materiálov vo forme zvukovej alebo video nahrávky alebo  vo forme textového dokumentu. Každý pedagóg má pravdaže možnosť riadiť si proces výučby v súlade s charakterom predmetu a v súlade s usmernením vedenia fakulty.

Laboratórne cvičenie  - Praktikum z atómovej a jadrovej fyziky. Počas cvičenia študenti merali tienenie žiarenia gama.  (vyučujúci: prof. Mgr. Boris Tomášik, PhD. - FPV UMB)

 

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

 

 

 

Prílohy na stiahnutie

 

Niekoľko ukážok

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

Ukážka prednášky Diferenciálny počet II.

Ukážky študijných materiálov v LMS Moodle.

 

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

Ukážka prednášky Michala Stupavského CONSEQ na EF UMB v rámci dištančnej výučby predmetu Finančné modely.(vyučujúci: Ing. Michal Mešťan, PhD. - EF UMB).

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

V priebehu predošlého týždňa sa uskutočnilo online testovanie v rámci MAKROEKONÓMIE 1. "Zúčastnilo sa ho 301 študentov. Testovali sme ich v 3 várkach po sebe. Spätná väzba od študentov k organizácii testu je zatiaľ veľmi dobrá, dostali sme  pozitívne e-mailové hodnotenia od študentov", uviedla skúšajúca Ing. Žaneta Lacová, PhD., vedúca Katedry ekonómie EF UMB.

Ukážka štúdia argumentácie a kritického myslenia. 

 

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

Ukážka zo seminára Úvod do bezpečnostných štúdií, 3. rok bakalárskeho stupňa štúdia, téma Tvrdá a mäkká bezpečnosť.

(vyučujúci: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.)

 

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

Rozvrh výčby je uvedený na webe.

Rozhovor s prodekankou pre vedu a výskum PrF UMB JUDr. Monikou Némethovou, PhD. a priamo ukážka online výučby Ing. Kamila Ščerbu, PhD.  (EF  UMB) z predmetu Učtovníctvo.  (začína od 40:21 bit.ly/reportazonlineprednasky)

Ako prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMBAko prebieha online výučba na UMB

foto