Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Tretí Erasmus+ Staff Week na pôde našej univerzity

Tento rok, pár dní pred jarmokom, sme opäť otvorili ďalšie dvere medzinárodnej spolupráci na podujatí Erasmus+ Staff Week.  V dňoch 3. až 6. septembra 2019 sme na pôde rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v priestoroch troch fakúlt, Fakulty prírodných vied, Pedagogickej fakulty a Právnickej fakulty privítali hostí zo siedmich krajín. Návštevníci z Turecka, Grécka, Španielska, Nemecka, Poľska, Česka a Slovinska boli našimi hosťami v programe, ktorý bol pripravený na tému „Protection“ – ochrana človeka pred chemickými látkami, ochrana prostredia, ochrana zvierat, ochrana práv dieťaťa a ochrana ľudských práv.

Podujatie pod záštitou pani prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD. sme úspešne absolvovali počas všetkých štyroch dní.

Hostia mali možnosť zoznámiť sa s našou krajinou, s našim mestom, s Univerzitou Mateja Bela a jej študijnou ponukou, navštívili knižnicu a dostali ponuku stať sa našimi partnermi v projektoch programu Erasmus+.

V stredu, na Fakulte prírodných vied zažili chemické pokusy, zoznámili sa s Edom a priateľmi – zranenými bocianmi chovanými v zajatí a dostali prednášku ako sa hľadá zlato. Vo štvrtok navštívili Pedagogickú fakultu a mohli oceniť mnohé zaujímavé projekty, ktoré sa tam realizujú. Napríklad takzvaná chladnička. Miesto, kde študenti môžu nechať pre iných študentov jedlo, ktoré nezjedia. Navštívili sme aj alternatívnu školu u Filipa, kde sú deti vychovávané iným spôsobom ako v tradičnej škole. Táto návšteva sa stretla s veľkým záujmom, hlavne kvôli tomu, ako sa dáva dôraz na potreby dieťaťa.  V piatok bola pripravená návšteva právnickej fakulty, ktorej predchádzala voľnočasová aktivita – návšteva väznice v meste. Riaditeľ väznice veľmi detailne predstavil fungovanie väznice, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Ide o jedno z najlepšie hodnotených väzenských zariadení na Slovensku. Sú v ňom umiestnení väzni, čakajúci na svoj súdny proces, ale aj odsúdení na doživotný trest. Na právnickej fakulte sa potom rozvinula diskusia napríklad aj na tému práv na eutanáziu a práv na ukončenie života.  

V rámci voľnočasových aktivít sme zažili zaujímavú komentovanú prehliadku mestom, hlavne Národnou ulicou, Námestím SNP a mestským hradom s Barbakanom. Hosťom sa v Banskej Bystrici veľmi páči, hlavne malebné námestie nášho mesta.

Výlet do Kremnice, ktorý sme absolvovali v stredu, nadväzoval na tematiku, ktorú sme rozoberali na fakulte prírodných vied a hodil sa ku koloritu mesta Banská Bystrica. Medená Bystrica, strieborná Štiavnica a zlatá Kremnica, to sú tri mestá, ktoré svojim pôvabom a históriou sú zaujímavým lákadlom aj pre zahraničných hostí.

Hostia boli, zdá sa, veľmi spokojní. Prejavili veľkú vďaku za vynikajúcu organizáciu podujatia a my veríme, že z kontaktov, ktoré sme získali, bude v budúcnosti prekvitať bohatá spolupráca aj na vedeckej úrovni.

 

Návšteva Kremnice - mestský hradNávšteva Kremnice - mestský hradKremnická mincovňaKremnická mincovňaNa Fakulte prírodných viedNa Fakulte prírodných viedNávšteva banskobystrickej väzniceNávšteva banskobystrickej väznicePred budovou rektorátuPred budovou rektorátuNaši hostia na rektoráteNaši hostia na rektoráte