Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Škola v prírode 2019

1. septembra 2019 sa skončil III. turnus školy v prírode a zároveň aj posledná tohtoročná vzdelávacia aktivita v organizácii Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Škola v prírode sa každoročne sa realizuje v letných mesiacoch v troch turnusoch pre žiakov slovenských škôl z tzv. tradičných krajín zahraničných Slovákov: Chorvátska, Poľska, Maďarska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny.

Škola v prírode sa koná v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Základom jej pedagogickej koncepcie je využitie alternatívnych prvkov vo vyučovaní žiakov 1. aj 2. stupňa, podnecovanie interakcie medzi deťmi z rôznych prostredí a rôznych vekových skupín a podpora využívania slovenského jazyka v prirodzenom komunikovaní. So žiakmi pracujú pedagógovia, doktorandi a študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj zaujímavé poznávacie výlety po Slovensku, tvorivé dielne a početné voľnočasové športové aktivity.

Tohto roku sa škola v prírode konala v obci Mýto pod Ďumbierom. Prvý turnus prebiehal od 21. – 30. júna a zúčastnili sa ho deti z Poľska a Chorvátska, druhý bol v termíne 5. – 14. júla pre Slovákov z Maďarska a Srbska, pokým tretí turnus privítal účastníkov z Ukrajiny a Rumunska a konal sa od 23. augusta do 1. septembra 2019. Gestorky realzácie boli Radka Cachovanová, Eva Cvitkovičová a Jana Venzelová. Organizáciu mali na starosti pracovníčky Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB Zuzana Drugová a Katarína Mosnáková Bagľašová.

Počas 10 dni školy v prírode sa deti interaktívnymi hrami a vzdelávacími aktivitami zdokonaľovali v komunikácii v slovenskom jazyku. Osvojovali si hlavné poznatky o kultúre a reáliách Slovenska, ale aj v súlade s hlavnou témou, ktorá tohto roku bola ekológia a environmentalistika sa učili o ochrane životného prostredia, separovaní odpadu, o ekologickom myslení našich predkov a pod. Odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Stredoslovenské múzeum z Banskej Bystrice deťom priblížili význam lesov a včiel v prírode a tiež im hovorili, ktoré divé zveri žijú v slovenských lesoch. Externí pedagógovia školy v prírode z UMB sa zasa zamerali na základy gramatiky slovenského jazyka, ako aj na praktické rady pre učiteľov zo zahraničia.

V rámci tvorivých dielní si mladí zahraniční Slováci mali možnosť vyrobiť voskové obaly, papier, mydlá, ušiť vrecúška na desiatu, zo starých tričiek si vyrábali nákupné tašky a spoločne zhotovili aj hmyzí hotel. Farbami na telo si omaľovávali ruky v podobe zvierat, z čoho vznikol krátky zoo film. Nechýbali však ani hudba a tanec, ktoré spestrili program školy v prírode.

Z poznávacích výletov sa tohto roku realizovala návšteva Čierneho Balogu a odvoz Čiernohronskou železničkou do Vydrovskej doliny, kde deti absolvovali kratšiu túru po prírode. Druhý výlet sa začínal v Bystrianskej jaskyni, pokračoval na Ľupčianskom hrade a vrcholil návštevou plavárne. Súčasťou programu bola aj túra smerom na Štefánikovú chatu v krásnom prostredí prírodného parku Nízkych Tatier.

Takto koncipovaný a zrealizovaný projekt sa snažil umožniť deťom podporovať aktívny prístup k ochrane životného prostredia, budovať vzťah k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, ktorý si odnesú do svojich domovských krajín. Zároveň im škola v prírode umožnila rozvíjať komunikáciu v slovenskom jazyku, prehĺbiť vzťah k Slovensku a slovenskej kultúre a podnietiť vzájomné spoznávanie sa s deťmi z iných krajín sveta.

Katarína Mosnáková Bagľašová

Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019Škola v prírode 2019