Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Čo prinesie 28. akademický rok UMB

Dňa 17. septembra 2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici slávnostne otvorila v poradí už 28. akademický rok, ktorý bude v sebe niesť viacero strategických výziev. Vybrané z nich predstavil rektor vo svojom slávnostnom príhovore, iné boli samotnou súčasťou slávnostného otvorenia.

Rektor vo svojom príhovore zhodnotil dosiahnuté úspechy predchádzajúceho obdobia a poukázal na výzvy, ktoré budú pre UMB základným pilierom v ďalších akademických rokoch.

UMB sa v decembri 2018 stala prvou slovenskou univerzitou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“, ocenenie, ktoré udeľuje Európska komisia inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať  a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov“ v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume. „UMB tak jasne deklarovala svoje odhodlanie pridať sa k európskym univerzitám, ktoré si ctia princípy podpory tvorivých zamestnancov,“ uviedol rektor.

Univerzita  Mateja Bela zohrala kľúčovú úlohu v procese výberu organizátora letného európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 a konečné rozhodnutie v prospech Banskej Bystrice bolo aj vďaka ubytovacej infraštruktúre, ktorú  je UMB schopná pre takéto podujatie  poskytnúť.   Prepojenie športu a vzdelania a podpora rozvoja športu na UMB patrí medzi hlavné priority. Dôkazom toho je podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Slovenským zväzom biatlonu a UMB, ktorú podpísal rektor UMB a prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko pred začiatkom slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 za prítomnosti najúspešnejšej slovenskej olympioničky Anastasie Kuzminovej.

Ďalšou z priorít pre UMB je podpora výučby cudzích jazykov. „ Je nespochybniteľný fakt, že výborná jazyková vybavenosť absolventa je jednou z jeho kľúčových konkurenčných výhod na trhu práce, čim sa rozumie výborné ovládanie už minimálne dvoch svetových jazykov. Jazyková príprava študentov a študentiek na UMB sa stala súčasťou výkladnej skrine ponúkaného vzdelávania a je strategickým záujmom vedenia univerzity ju na tejto pozícii udržať,“ deklaroval rektor vo svojom príhovore za prítomnosti významných hostí. Dôležitosť tejto priority podčiarkol aj akt slávnostného otvorenia Konfuciovho inštitútu pre obchod pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Nadväzujeme na niekoľkoročnú tradíciu výučby čínskeho jazyka na pôde našej univerzity. Práve zvyšujúci sa záujem zo strany študentov bol jedným z impulzov k založeniu Konfuciovho inštitútu v Banskej Bystrici. Jeho benefity nevidíme len v samotnej výučbe čínskeho jazyka, ale aj v možnosti získania rôznych štipendií pre štúdium našich študentov v zahraničí a v neposlednom rade i v kultúrnej výmene a porozumení medzi oboma krajinami,“ zdôraznil rektor. „Záujem o štúdium čínštiny vo svete rastie, pričom väčšina z prestížnych svetových univerzít spolupracuje s čínskymi univerzitami formou Konfuciových inštitútov. Sme radi, že aj UMB sa zaradila do siete Konfuciových inštitútov,“ dodala Slovenská riaditeľka Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB Gabriela Kormancová. Konfuciov inštitút  slávnostne otvoril rektor UMB spolu s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej Republike J.E. LIN Lin odhalením pamätnej tabule.

Dôkazom toho, že jazyky patria na UMB k prioritám je aj pripravované memorandum o spolupráci            s  Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva. Zámerom podpisu memoranda je deklarovať vôľu rozvíjať a prehlbovať dlhodobú a prospešnú spoluprácu pri podpore, šírení a rozvoji vzdelanosti formou výučby cudzích jazykov na univerzite so zameraním na španielsky jazyk a posúvať úroveň znalosti španielskeho jazyka a kultúry. Príhovor veľvyslanca J.E. Luisa Belzuz de los Ríos  na akademickej slávnosti tento zámer potvrdil. Významná bola tiež prítomnosť  riaditeľov spoločností Fagor Ederlan Slovensko a.s., Cortizo Slovakia a.s. a Shiji Slovakia s.r.o., ktorí sa rozhodli finančne podporiť výučbu španielskeho jazyka na našej univerzite. Tieto fakty svedčia o snahe všetkých zainteresovaných  strán nájsť riešenie a podporiť výučbu a dlhodobú udržateľnosť španielskeho jazyka na univerzite.

Asi najväčšou výzvou  pre  nastávajúci akademický rok je dôsledná príprava na nový model akreditácie vysokých škôl. Nová legislatíva, ale aj samotné vedenie Akreditačnej agentúry počíta s významným zvýšením angažovanosti študentov v novo nastavovaných akreditačných procesoch. Túto možnosť, ale i zodpovednosť musí naplno vnímať aj študentská časť našej akademickej obce.

Univerzita  Mateja Bela sa radí medzi moderné univerzity  v európskom vysokoškolskom priestore a má vážny záujem zapojiť sa do druhého kola výzvy na tvorbu konzorcií európskych univerzít a byť  súčasťou veľkých univerzitných aliancií s jednotnou stratégiou. Vstupom do aliancií a konzorcií tak univerzita vytvára pre svojich študentov priestor študovať v srdci Slovenska na univerzite, ktorá sleduje súčasné trendy.

Na záver rektor všetkým zaželal úspešný akademický rok.

 

Čo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMBČo prinesie 28. akademický rok UMB

Reportáže:

Správy RTVS

BystricaSiTy

Regina TV

http://www.teraz.sk/regiony/univerzita-mateja-bela-v-otvorila-konf/419009-clanok.html

https://www.skolske.sk/clanok/49540/umb-v-novom-akademickom-roku-otvorila-konfuciov-institut-pre-obchod

https://www.hlavnespravy.sk/univerzite-mateja-bela-otvorili-konfuciov-institut-obchod/1888183

https://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-slavnostne-otvorenie-28-akademickeho-roka-umb-v-banskej-bystrici/