https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

UMB sa nestratila medzi európskymi univerzitami

Je už pravidlom a dobrým zvykom univerzít a vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí, prezentovať ponuku štúdia na veľtrhoch vzdelávania. Medzi najväčší na Slovensku určite patrí  Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019, ktorého 23. ročník sa konal v termíne od 24. do 26. septembra 2019.

Medzi viac ako 350 univerzitami, vysokými školami, fakultami a vzdelávacími inštitúciami sa nestratila a svoje pevné miesto mala aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Zástupcovia všetkých šiestich fakúlt tak mali možnosť osloviť so študijnou ponukou na akademický rok 2020/2021 takmer 1200 maturantov a študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní a navštívili stánok práve našej univerzity. Bránami výstaviska prešlo takmer 9360 študentov a 249 pedagógov, ktorí si aktualizovali informácie pre svojich študentov, aby ich vedeli usmerniť pri výbere vysokej školy. Počas troch dní sme poskytli študentom informácie o prijímacích pohovoroch, predpokladoch na  štúdium jednotlivých študijných programov, predstavili sme im ponuku štúdia v cudzích jazykoch a mobilite. Študenti sa zaujímali aj o mimoškolské aktivity, ubytovacie kapacity a o uplatnenie po ukončení štúdia.  To či sa rozhodnú pre štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a študentský život v srdci Slovenska – srdci Európy je už len na nich.

 

UMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitamiUMB sa nestratila medzi európskymi univerzitami