https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

UMB na medzinárodnej konferencii o spolupráci vo vzdelávaní v Ningbo, Čína

V dňoch 08. 10. 13. 10. 2019 sa pracovná skupina UMB v zložení Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD., Ing. Dana Straková a Ing. Dagmar Kubišová zúčastnila medzinárodnej konferencie o spolupráci vo vzdelávaní "6th China (Ningbo) CEEC Education Cooperation Conference and Belt and Road Countries' Education Cooperation Summit" vo východočínskom meste Ningbo.

Súčasťou pracovnej cesty bola návšteva Ningbo City College of Vocational Technology. Na oficiálnom prijatí boli za čínsku stranu prítomní rektor NCC prof. Shi Ximing, prorektorka NCC prof. Pan Jusu, dekanka International School NCC doc. Miranda Ding, ktorí predstavili možnú spoluprácu medzi obidvoma inštitúciami najmä v oblasti výskumného centra pre e-kurzy pre pedagogických zamestnacov (Alibaba) a prieniku v oblasti ekonomických smerov marketing, obchod a turizmus.

Dňa 10. 10. 2019 sa konalo slávnostné otvorenie konferencie za účasti zástupcov veľvyslanectiev niektorých zúčastnených krajín (za SR zástupkyňa konzulky v Šanghaji). Zároveň boli podpísané už dohodnuté zmluvy z predchádzajúceho obdobia s niektorými univerzitami. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zahraničných univerzít a cca 100 domácich univerzít.

V druhej časti podujatia, ktoré sa konalo na University of Nottingham Ningbo "The Belt and Road" University Think-Tank Forum, sme si vypočuli príhovory rektorov a iných zástupcov vzdelávacích inštitúcií (napr. Moscow State University of Technology and Management, Regional Development Association for Western Balkan Countries a pod.) a tiež predstavenie domácej hosťujúcej univerzity University of Notthingham.

Nasledujúci deň počas podujatia "China (Yangtze River Delta) CEE countries Dialogue on Education Cooperation" prebehli prezentácie jednotlivých univerzít za účasti Vice Director General of Ningbo Education Bureau. Predstavili sme možnosti štúdia a študijné programy v anglickom jazyku na UMB. Po prezentáciách nasledovali one-to-one meetingy zástupcov jednotlivých univerzít. Celkovo sa uvedenej aktivity zúčastnilo okolo 40 univerzít z Číny, krajín strednej a východnej Európy, Kanady a Malajzie.

Nadviazali sme nové kontakty a zároveň posilnili kontakty už existujúce nielen s čínskymi univerzitami, ale aj s ďalšími inštitúciami z Ázie, Kanady a Európy. Naša účasť na konferencii vytvorila predpoklady pre ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania, pre rozvoj budúcej spolupráce v pedagogickej, publikačnej činnosti a výskumnej činnosti, výmene študentov a pedagogických pracovníkov.

Pracovné stretnutie na pôde Ningbo City College of Vocational TechnologyPracovné stretnutie na pôde Ningbo City College of Vocational TechnologyPracovné stretnutie na pôde Ningbo City College of Vocational TechnologyPracovné stretnutie na pôde Ningbo City College of Vocational TechnologyPrehliadka priestorov školyPrehliadka priestorov školyPred otváracím ceremoniálom konferencie v NingboPred otváracím ceremoniálom konferencie v NingboÚčastníci medzinárodnej konferencie o vzdelávaní v NingboÚčastníci medzinárodnej konferencie o vzdelávaní v NingboThink Tank fórum na University of Nottingham NingboThink Tank fórum na University of Nottingham NingboPrezentácia UMB na "China (Yangtze River Delta) ̶ CEE countries Dialogue on Education Cooperation"Prezentácia UMB na "China (Yangtze River Delta) ̶ CEE countries Dialogue on Education Cooperation"Stretnutie našej a kanadskej delegácieStretnutie našej a kanadskej delegácieOne-to one meetingy, výmena kontaktovOne-to one meetingy, výmena kontaktovOne-to one meetingy, výmena kontaktovOne-to one meetingy, výmena kontaktov