Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Úspešná Akademická Banská Bystrica 2019

V Banskej Bystrici sa opäť konal festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov – Akademická Banská Bystrica 2019

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa konal začiatkom mája už 18. ročník festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2019.

Podujatie organizovala Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Stredoslovenským osvetovým strediskom a Hudobným odborom Matice slovenskej.

Na festivale sa zúčastnilo celkovo jedenásť zborov zo Španielska, Česka, Poľska a Slovenska, pričom ich výkony hodnotila odborná medzinárodná porota pod vedením predsedu Dr.h.c. prof. Ondreja Lenárda, popredného a významného dirigenta.

Najvyššie hodnotenie – zlaté pásmo – dosiahli medzi vysokoškolskými zbormi v kategórii Miešané spevácke zbory  Spevácky zbor Collegium paedagogicum Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe z Českej republiky a Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z poľského mesta Bydgoszcz.  

Spomenutý český spevácky zbor sa taktiež stal aj absolútnym víťazom festivalu a získal cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici súťažil v kategórii Sakrálna tvorba a získal strieborný diplom. O netradičný zážitok sa postaral spevácky zbor zo Španielska – ArtGentum Vocal Ensemble z Barcelony, ktorý predviedol sakrálnu tvorbu spojenú s vide-prezentáciou, ktorá umocnila  ich spevácky výkon. Odborná porota ešte udelila zúčastneným speváckym zborom šesť vecných cien a pamätných listov.

Súčasťou III. festivalového galakoncertu, bola aj voľba MISS ABB 2019. Titul Miss ABB 2019 získala Simona Káčerová z Novej Bane, Michaela Neupaerová z  domáce Univerzitného speváckeho zboru Mladosť sa stala prvou vicemiss a titul  druhá vicemiss putoval do Pardubíc pre Lenku Lastovičkovú.

Okrem zborov, ktoré súťažili, sa na festivale zúčastnili aj hosťujúce spevácke zbory z domova i zo zahraničia. Boli to: Ženský spevácky zbor Belius z Očovej, Spevácky zbor Pink Harmony – Súkromné konzervatórium Zvolen a ArtGentum Vocal Ensemble z Barcelony (Španielsko). Divákov tiež umelecky potešilo vystúpenie speváckeho tria La Femme z Prievidze a vokálne zoskupenie Elegance z Banskej Bystrice. 

 

Bližšie informácie o podujatí a oceneniach nájdete na stránke 

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/akademicka-banska-bystrica-2019/uvod.html

 

Video z ABB:

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/418916951995834/?eid=ARA23pWIHGo_Hyj9AvSUoQVimMqW3UEJ8YzRcoLWVxXlnW4k7zcaBk2LPOEP99_c1OwZOfGotu7MNTvO

 

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Katedra hudobnej kultúry, PF UMB, Ružová ul. č. 13, 97411 Banská Bystrica

tel: +421 (0)48 4464518, office / mobil: +421 (0)905 553651 /

E-mail: milan.pazurik@umb.sk, http://www.pdf.umb.sk

 

 

Absolútny víťaz Spevácky zbor Collegium paedagogicum Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v PraheAbsolútny víťaz Spevácky zbor Collegium paedagogicum Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v PraheNámestie SNPNámestie SNPPredseda poroty pri vyhlasovaní výsledkovPredseda poroty pri vyhlasovaní výsledkovZáverečný spoločný spevZáverečný spoločný spevMiss ABB 2019Miss ABB 2019Otvárací koncert UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ UMBOtvárací koncert UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ UMBUNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ UMBUNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ UMBABBABB