Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela

Banskobystrický samosprávny kraj po dosiaľ neformálnej spolupráci s banskobystrickou Univerzitou Mateja Bela podpísal s Univerzitou memorandum o spolupráci. Spolupráca bude prebiehať vo výskume a výmene informácií v oblastiach, ktoré vyplývajú z hlavného programového dokumentu BBSK z Programových priorít pre dobrý kraj. Teda najmä v oblasti rozvoja cestovného ruchu, analýz zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu a tvorbu pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, či rozvoja a implementácie SMART politík.

Univerzita Mateja Bela bude partnerom pri riešení a implementovaní projektu Catching-Up Regions v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou Bankou, ktorý v týchto dňoch pokračuje do ďalšej fázy realizácie vybraných tém.

Banskobystrický samosprávny kraj tiež s Univerzitou a jej pracovníkmi nadviaže spoluprácu pri prezentácii Banskobystrického kraja a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na národných a medzinárodných podujatiach, počas medzinárodných návštev kraja.

„Tento blízky vzťah so študentmi je pre nás dôležitý napríklad aj preto, aby šikovní študenti, ktorí v kraji strávili niekoľko rokov štúdiom, neodchádzali po absolvovaní do zahraničia alebo iných krajov. Chceme s nimi nadviazať spoluprácu a ukázať im, že aj v samospráve je priestor na realizáciu zaujímavých nápadov,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Kvalitných študentov chce samosprávny kraj už počas štúdia prilákať k práci pre samosprávu najskôr formou stáží a praxe študentov s previazaním na ich vedecké a záverečné práce.

„Spolupráca medzi UMB a BBSK je v oblasti trhom žiadaných študijných programov  jednou z kľúčových platforiem spolupráce.  Naša univerzita sa bude snažiť nastaviť systém vzdelávania tak, aby  prínos zo spolupráce videl aj samotný región v podobe našich  absolventov. Cieľom všetkých zúčastnených strán je, aby naši absolventi  zostávali v kraji a región prostredníctvom nich cítil pridanú hodnotu kvalifikovanej a vzdelanej pracovnej sily, ktorá zastabilizuje existujúcich a pritiahne do kraja nových potenciálnych zamestnávateľov,“ uviedol  Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Ako prvý krok, ktorý po podpise bude citeľný v rámci spolupráce s Univerzitou je spoločný koordinovaný postup a aktivity zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu a tvorbu pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou či už v sektore centier podnikových služieb alebo IT. Z toho môže vyplynúť spolupráca pri rozvoji nových študijných odborov a programov na Univerzite Mateja Bela,“ povedala Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK a programová riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK.

Súčasťou podpisu Memorandu o spolupráci bolo aj tlmočenie do posunkovej reči. Išlo o prezentáciu novej tlmočníckej služby do posunkovej reči pre nepočujúcich v kraji, ktorá funguje od mája tohto roka.

 

 

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja BelaBanskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela