Vernisáž výtvarných prác študentov UTV BB - Kresba a maľba