Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Súťaž v digitálnej fotografii a krátkom filme

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2018 realizovala v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí Súťaž v digitálnej fotografii a krátkom filme dištančným spôsobom. Do súťaže bolo zaslaných 160 fotografií a 5 krátkych filmov zo slovenských škôl v Chorvátsku, Maďarsku a Srbsku. Predsedom odbornej poroty je Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. Odborná porota udelila ocenenia najkvalitnejších fotografií v kategóriách: Odrazy, Každodenný život, Čiernobiela. Vzhľadom na nízky počet zaslaných filmov do kategória Voľná téma porota udelila čestné uznanie najkvalitnejšej práci.

Úspešným účastníkom súťaže srdečne blahoželáme.

 

 

Výsledky:

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

2018

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

 

"ODRAZY"- FOTOGRAFIA

  1. Martin Kuric - Skúmatelia 6. tr. ZŠ Krala Tomislava Našice, Chorvátsko
  2. Dóra Dunai - kolekcia odrazy - Békéscsaba, Maďarsko
  3. Svetlana Sladeček - Odrazy - ZS maršala Tita v Padine, Srbsko

  

"KAŽDODENNÝ ŽIVOT" - FOTOGRAFIA

 

1. Michal Kotvaš - Za prácou - ZS maršala Tita v Padine, Srbsko

2. Anabela Muminovic - Mraz - ZŠ maršala Tita v Padine, Srbsko

3. Valéria Vitézová, ZŠ Ľudovíta Štúra Kysáč, Srbsko  (Rozmazaná postava vizuálne vytvára kvet)

 

"ČIERNOBIELA" - FOTOGRAFIA

 

  1. Martina Miksádová - za kolekciu fotografií: Púpava, Orosené kvety a Mucha, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec, Srbsko - Porota odporúča autorke v budúcnosti sa zamerať na médium čiernobielej fotografie, pretože je výrazne u nej silnejšia ako farebné kolekcie, ktoré do súťaže zaslala.
  2. Avanti Konjuh, 9 r. OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, Braća Banas 2, 31400 Punitovci,  Chorvátsko
  3. Iveta Medveďová -  Prst,  Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec, Srbsko

 

 

"VOĽNÁ TÉMA" - KRÁTKY FILM, VIDEO A ANIMÁCIA

 

Ceny v poradí neboli udelené

 

Udelené čestné uznanie poroty:

Martina Miksádová, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec, Srbsko, 2b, za video diptych ODRAZ - Mladá autorka má predpoklad pre dobré videnie a netradičné rozmýšľanie v žánri video, čo uplatnila v sérii ODRAZ. Slabšie technické spracovanie (premet kamery) vyvažuje výborný nápad, výborná svetelnosť a kompozičné uvažovanie. Porota odporúča videoart dopracovať a vizuálne atraktívnejšie spracovať - zostrihať a obohatiť o viaceré lokality a iné odrazy s myšlienkou diváka zmiasť / popliesť - čo je realita a čo odraz. Následne má video predpoklad uspieť aj filmových a video festivaloch pre mladých začínajúcich tvorcov.

Merina Miksádová - MUCHAMerina Miksádová - MUCHAMartina Miksádová - OROSENÉ KVETYMartina Miksádová - OROSENÉ KVETYMartina Miksádová - PÚPAVAMartina Miksádová - PÚPAVAMichal Kotvaš - ZA PRÁCOU...Michal Kotvaš - ZA PRÁCOU...Martin Kuric - SKÚMATELIAMartin Kuric - SKÚMATELIAAvanti KonjuhAvanti Konjuh-Anabela Muminović - MRÁZ-Anabela Muminović - MRÁZDóra Dunai -HARMÓNIADóra Dunai -HARMÓNIADóra Dunai - VÝBUCHDóra Dunai - VÝBUCHDóra Dunai - STRETNUTIEDóra Dunai - STRETNUTIEDóra Dunai - JASDóra Dunai - JASIveta Medveďová - PRSTIveta Medveďová - PRSTValéria VitézováValéria VitézováSvetlana SladečekSvetlana Sladeček